ข่าวกิจกรรมน.อ.พินิจ แช่มจะโปะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองคูคตนำคณะพนักงานเทศบาลเมืองคูคต ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ย.59 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อพสกนิกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง


17 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต