ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6/2559และการประชุมศูนย์พัฒนาความรัก ความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต เพื่อรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4


17 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต