ข่าวกิจกรรมนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองคูคตเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์จราจรให้แก่งานจราจรสภ.คูคต เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดระเบียบความเรียบร้อยด้านการจราจร เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต

 


8 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต