ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 ต.ค.59 นายละออง ชะเอมเทศ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต น.อ.พินิจ แช่มจะโปะ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลเมืองคูคต ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


8 พ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต