ข่าวกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 ก.ย.59 นางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559และการประชุมศูนย์พัฒนาความรัก ความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต เพื่อรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกิจกรรมเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนเขตเทศบาลเมืองคูคต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคต ชั้น 4

 

 


8 ก.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต