ข่าวกิจกรรม



เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59 นายวีรพจน์ ปานนุ่ม และนายละออง ชะเอมเทศ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต นำพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันเทปุ๋ยน้ำชีวภาพลงในลำรางสาธารณะบริเวณชุมชนซอยพระสิทธิ์ ตามโครงการเมืองน่าอยู่่ เทศบาลน่าอยู่ ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มออกซิเจนในแหล่งนำ้และแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน

 


7 ก.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต