ข่าวกิจกรรม     นางสุภารมย์  โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เป็นประธานในพิธี เปิด-ปิด กีฬาระหว่างชุมชน"คูคตเกมส์" ครั้งที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตได้เล่นกีฬา เสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชนและระหว่างชุมชน โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอลวอลเล่ย์บอล เปตอง ตระกร้อ หมากรุก หมากฮอสและกีฬาพื่นบ้าน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต


22 มิ.ย. 59 | โดย : admin

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต