Notice: Undefined index: content_id in /home/khukhot/domains/khukhot.go.th/public_html/model/activity.php on line 2

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 18

อ่านต่อ


จิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อ่านต่อ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

อ่านต่อ


แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ


 

วันที่หัวข้อ

29 ธ.ค. 62

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

7 พ.ย. 62

ทม.คูคตร่วมพิธีแห่ต้อนรับองค์สมเด็จพระพุทธสุทธิธรรมประชานาถและพระบรมสารีริกธาตุ

31 ต.ค. 62

การประชุมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ครั้งที่ 18

31 ต.ค. 62

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

31 ต.ค. 62

วันปิยมหาราช

31 ต.ค. 62

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

26 ส.ค. 62

ทม.คูคตร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

26 ส.ค. 62

โครงการเปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ

26 ส.ค. 62

สถานสงเคราะห์สัตว์มะหมาบ้านป้ามณีรับพระราชทานอาหารสัตว์

25 ก.ค. 62

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

28 พ.ค. 62

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง ประจำปี 2562

20 มี.ค. 62

วันท้องถิ่นไทย

20 ก.พ. 62

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ

12 ก.พ. 62

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562

16 ม.ค. 62

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

16 ม.ค. 62

แยกก่อนทิ้ง

8 ม.ค. 62

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

8 ม.ค. 62

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต

22 ส.ค. 61

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

22 ส.ค. 61

โครงการประกวดชุมชนรักษ์สะอาด

22 ส.ค. 61

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้นำฯ

22 ส.ค. 61

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองคูคตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

16 พ.ค. 61

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

16 พ.ค. 61

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน

16 พ.ค. 61

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2561

16 พ.ค. 61

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2561

1 ก.พ. 61

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

8 ม.ค. 61

โครงการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

8 ม.ค. 61

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

8 ม.ค. 61

กิจกรรมปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต

8 ม.ค. 61

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต

6 พ.ย. 60

ทม.คูคตร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุวรรณบำรุงราช...

6 พ.ย. 60

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.พะเยา

6 พ.ย. 60

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะตลาดสี่มุมเมือง

10 ต.ค. 60

มอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

10 ต.ค. 60

ร้องเพลงเพื่อพ่อ

12 มิ.ย. 60

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง

12 มิ.ย. 60

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยประจำปี 2560

16 พ.ค. 60

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2560

28 เม.ย. 60

วันเทศบาล ประจำปี 2560

28 เม.ย. 60

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

28 เม.ย. 60

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

3 เม.ย. 60

การแข่งแขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

16 มี.ค. 60

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

16 มี.ค. 60

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองคูคต

16 มี.ค. 60

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1/60

23 พ.ย. 59

กิจกรรมรวมพลัง... แห่งความภักดี

17 พ.ย. 59

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6/2559

17 พ.ย. 59

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

17 พ.ย. 59

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในเขตเทศบาล

8 พ.ย. 59

โครงการจัดทำประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ 2560

8 พ.ย. 59

วันปิยมหาราช

8 พ.ย. 59

มอบอุปกรณ์จราจรสภ.คูคต

8 พ.ย. 59

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบกำหนดปัณรสมวาร(15 วัน)

8 ก.ย. 59

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559

7 ก.ย. 59

โครงการเมืองน่าอยู่ เทศบาลน่าอยู่

7 ก.ย. 59

โครงการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรี

7 ก.ย. 59

วันแม่ 2559

30 มิ.ย. 59

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2559

22 มิ.ย. 59

กีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 14

20 เม.ย. 59

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

8 มี.ค. 59

โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2559

7 มี.ค. 59

โครงการเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2559

17 ก.พ. 59

โครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2559

8 ก.พ. 59

โครงการจัดทำและทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2559

2 ก.พ. 59

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต

2 ก.พ. 59

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

11 ม.ค. 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

7 ม.ค. 59

โครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

17 ธ.ค. 58

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ...

14 ธ.ค. 58

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค.58

14 ธ.ค. 58

โครงการคูคตเมืองสะอาด ประจำปี 2559

28 ก.ย. 58

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองคูคต และ การประชุม...

28 ก.ย. 58

โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคต

4 ก.ย. 58

โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2558

14 ส.ค. 58

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

16 ก.ค. 58

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปี 2558

16 มิ.ย. 58

โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง ประจำปี 2558

8 พ.ค. 58

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

8 พ.ค. 58

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน

2 มี.ค. 58

การแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน คูคตเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558

17 ก.พ. 58

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2558

14 ม.ค. 58

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

5 ม.ค. 58

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธ.ค.57

5 ม.ค. 58

พิธีปล่อยแถวโครงการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

5 ม.ค. 58

รับป้ายหน่วยงานและชุมชนรักษาศีล 5

25 ส.ค. 57

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

25 ส.ค. 57

โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2...

16 ก.ค. 57

ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

16 ก.ค. 57

เหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพ...

4 ก.ค. 57

การจัดระเบียบรถบรินการขนส่งสาธารณะ

25 มิ.ย. 57

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

25 มิ.ย. 57

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2557

25 มิ.ย. 57

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

25 มิ.ย. 57

โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2557

7 พ.ค. 57

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอม

2 พ.ค. 57

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2 พ.ค. 57

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองคูคต

24 เม.ย. 57

โครงการเทศบาลพบประชาชน

17 เม.ย. 57

7 วันระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต