ชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต ประกอบด้วย 31 ชุมชน ได้แก่
 

ลำดับ ชื่อชุมชน  

1

ชุมชนชาวฟ้า

 

2

ฟ้าครามนคร

 

3

เสมาฟ้าคราม

 

4

ร่มเย็น

 

5

สวนส้มพัฒนา

 

6

เลียบคลองสอง

 

7

สิทธิพยากรณ์

 

8

ซอยพระสิทธิ์

 

9

พร้อมศรีสามัคคี

 

10

เย็นฉ่ำ

 

11

ซอย

 

12

สราสินีวิลล์ 1

 

13

สราสินีวิลล์ 2

 

14

ทอส.9

 

15

เดชเจริญ

 

16

จามรร่วมใจสามัคคี

 

17

จามร-ลาดสนุ่น

 

18

จามร-เดชเจริญ

 

19

เดชอนันต์รวมใจ

 

20

ร่มโพธิ์ทองพัฒนา

 

21

รณชัย

 

22

สมบูรณ์พัฒนา

 

23

สีวลี

 

24

ซอยวัดประยูรธรรมาราม

 

25

ซอยวิเชียร

 

26

ศิษฐิโรจน์

 

27

วังทองธานี

 

28

กรมทหารต่อสู้อากาศยาน

 

29

ชุมชนแข็งขัน 3 กม.27

 

30

ชุมชนแข็งขัน 4 กม.27

 
31 ชุมชนหมู่บ้านการ์เด้นโฮม  

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต