ข่าวกิจกรรม

ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา...

อ่านต่อ


เหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพ...

อ่านต่อ


การจัดระเบียบรถบรินการขนส่งสาธารณะ...

อ่านต่อ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(4 ก.ค. 57)

เทศบาลเมืองคูคตเปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ...

(27 มิ.ย. 57)

รับสมัครผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต...

(27 มิ.ย. 57)

รับสมัครผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต...

(25 มิ.ย. 57)

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอมตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2557...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(30 พ.ย. 56)

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี พ.ศ.2557...

(21 พ.ย. 56)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(9 ต.ค. 56)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558...

(2 ต.ค. 56)

ตอบข้อร้องเรียนกรณีตลาดนัดฟ้าคราม...

 

 

อ่านทั้งหมด

(25 ก.ค. 57)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ที่ ...

(16 ก.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬาต่...

(16 ก.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน ...

(10 ก.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 8 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการจัดตั้...

(10 มิ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมรถนำขบวน (โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงว...

(3 มิ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อความในคุณสมบัติเครื่องออกกำลังกาย...

(26 พ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รา...

(23 พ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต บริ...

(14 พ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร (รถขุดตีนตะขาบ...

(12 พ.ค. 57)

ประกาศ กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ชาว...

(6 พ.ค. 57)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ที่...

(25 เม.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต บริเวณชั้น 1 เป็...

(25 เม.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 28 เครื่อง บริเวณอาคารศ...

(25 เม.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน พร้อมรถนำขบวน โครงการอบรมแล...

(24 เม.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นผิวจราจรในเขตเทศบาลเมืองคูคต...

(21 เม.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 10 คัน พร้อมรถนำขบวน (โครงการพัฒนาบุคลาก...

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1...

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค....

(31 มี.ค. 57)

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ บริเวณชุมชนชาวฟ้า...

(31 มี.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ท...

 

 

อ่านทั้งหมด