ข่าวกิจกรรม

ทม.คูคตร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


โครงการเปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ

อ่านต่อ


สถานสงเคราะห์สัตว์มะหมาบ้านป้ามณีรับพระราชทานอาหารสัตว์

อ่านต่อ

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(18 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แจ้งคู่สัญญาให้มาถอนหลักประกันสัญญา

(16 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติ...

(16 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติ...

(15 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(15 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(24 ก.ย. 62)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(24 ก.ย. 62)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(17 ก.ย. 62)

กฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

(10 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขอ...

(27 ส.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมื...

(26 ส.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (งบอุดหนุน...

(13 ส.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ปร...

(6 ส.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แก้ไขโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(25 ก.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-25...

(22 ก.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีง...

(26 มิ.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองดคูคต เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

(26 มิ.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเม...

(14 มิ.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างข...

(14 มิ.ย. 62)

รายงานผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลเมืองคูคต

(28 พ.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างกองการศึก...

 

 

อ่านทั้งหมด

(16 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำ...

(2 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาด จำนวน 6 คน ด้วยวิธีประกวดร...

(27 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกข...

(27 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง...

(27 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย...

(27 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบ...

(26 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พ...

(25 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2...

(25 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดปลวก จำนวน 3 แห่ง โด...

(25 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟท์ภ...

(25 ก.ย. 62)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(24 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณส...

(20 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม...

(20 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(19 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(17 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ตค-10...

(11 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ภายในอาคารอเนกประสงค์...

(11 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ขอบคุณที่ชำระค่าธรรมเ...

(10 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง,ปรับปรุงป้ายซอยย่อย ใ...

(10 ก.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ...

 

 

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืิองคูคต