ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...

อ่านต่อ


โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2...

อ่านต่อ


ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา...

อ่านต่อ

เหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพ...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(25 มิ.ย. 57)

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอมตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2557...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(30 พ.ย. 56)

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี พ.ศ.2557...

(21 พ.ย. 56)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(9 ต.ค. 56)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558...

(2 ต.ค. 56)

ตอบข้อร้องเรียนกรณีตลาดนัดฟ้าคราม...

(9 ส.ค. 56)

เทศบาลเมืองคูคตขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ(เบอร์ตรง)...

 

 

อ่านทั้งหมด

(20 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรงถนน ค.ส.ล...

(20 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส....

(20 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อ...

(20 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ...

(13 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดส...

(13 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ...

(13 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสวนสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ชุมชนสิทธิพยากรณ์...

(7 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ...

(6 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 13 ชุด ภายในเขตเทศบาลเมื...

(6 ต.ค. 57)

รายละเอียดคุณลักษณะกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 13 ชุด...

(6 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงาน เทศ...

(1 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงานเทศเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบลค...

(1 ต.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขตเทศบาล ...

(1 ต.ค. 57)

ราคากลาง 1 จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขตเทศบาล ด้...

(1 ต.ค. 57)

ราคากลาง 2 จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขตเทศบาล ด้...

(1 ต.ค. 57)

ราคากลาง 3 จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสายแบบไร้สายระยะไกลอัตโนมัติชุมชนในเขตเทศบาล ด้...

(23 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านในโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค...

(22 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน...

(19 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ...

(19 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ แล...

 

 

อ่านทั้งหมด