ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...

อ่านต่อ


โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2...

อ่านต่อ


ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา...

อ่านต่อ

เหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพ...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ...

(17 ธ.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) ครั้งที่...

(13 พ.ย. 57)

การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

(13 พ.ย. 57)

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2559...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบปร...

(14 ต.ค. 57)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(25 มิ.ย. 57)

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอมตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2557...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

 

 

อ่านทั้งหมด

(18 ธ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำไฟฟ้า...

(12 ธ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซุ้...

(12 ธ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ บ...

(12 ธ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(3 ธ.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน ประจำปี 2558...

(27 พ.ย. 57)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยแข็งขัน 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต...

(26 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าปลายเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ...

(26 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ...

(20 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(20 พ.ย. 57)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21/3 ถึงกลางซอยธนะศรีข้างโรงแรมฮอลิเดย...

(20 พ.ย. 57)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยช่อแก้ว 1 และ 2 (ชุมชน กม. 27) (รวมซอยแยก) หมู่ท...

(14 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง...

(14 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต หมู่ที่ 18 ตำบล...

(13 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ที่...

(13 พ.ย. 57)

ราคากลางงานปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 4)...

(6 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมต...

(4 พ.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(4 พ.ย. 57)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซุ้มวัดลาดสนุ่นถึงถนนข้างสนามกอล์ฟ (ลาดเป็ด) หมู่ท...

(4 พ.ย. 57)

ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ บริเวณซอยแข็งขัน 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคูคต...

(4 พ.ย. 57)

ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยสวนส้มพัฒนา (ซอย 2) ชุมชนสวนส้มพัฒนา หมู่ที่ 5 ต...

 

 

อ่านทั้งหมด