ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ


โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชน ประจำปี 2559...

อ่านต่อ


โครงการเยาวชนสู้ไฟ ประจำปี 2559

อ่านต่อ

โครงการครอบครัวผาสุก ประจำปี 2559

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(19 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองคูคต ประจำ...

(16 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป...

(20 เม.ย. 59)

คู่มือสำหรับประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558...

(12 ก.พ. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(3...

(26 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด(2...

(11 ม.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(29 ธ.ค. 58)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1...

(23 ธ.ค. 58)

ประกาศคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นฯ เรื่อง การกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงิน...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประม...

(18 ธ.ค. 58)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

(18 ธ.ค. 58)

ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559...

(14 ธ.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2558...

(23 พ.ย. 58)

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองคูคต...

(19 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่ม...

(9 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง การตรวจสอบและเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมช...

(6 พ.ย. 58)

หนังสือเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล...

(6 พ.ย. 58)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

 

 

อ่านทั้งหมด

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอยตรงข้ามหมู่บ...

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยตรงข้ามหมู่บ้านชาวฟ้า...

(31 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงชนิดป้องก...

(24 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสููบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุ...

(18 พ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายชุมชนในเขตเทศบาล จ...

(18 พ.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งให้แก่ชุมชน จำนวน 3...

(18 พ.ค. 59)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนสราสินีวิลล์ 2 (โครงการที่ 1)...

(18 พ.ค. 59)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนจามร-ลาดสนุ่น (โครงการที่ 2)...

(18 พ.ค. 59)

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์กีฬาชุมชนกรมทหารต่อสู้อากาศยาน (โครงการที่ 3)...

(18 พ.ค. 59)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้งให้แก่ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน...

(17 พ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่งขนาด 4 ล้อ จำนวน 1 คั...

(27 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (ชุมชนซอย 39) หมู่ที่ 4 ต...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณ...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(12 เม.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอ...

(31 มี.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำ บริเวณท้ายซอย 39 (...

(17 มี.ค. 59)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีการ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 19 ถึงลำรางชุมชนพระสิทธิ์ ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยย่อยที่ 18,19,20,21,21/1,21/2 และ ...

(17 มี.ค. 59)

ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ บริเวณซอยลำลูกกา 21 จากถนนลำลูกกา (ต่อจากโ...

 

 

อ่านทั้งหมด