ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...

อ่านต่อ


โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2...

อ่านต่อ


ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา...

อ่านต่อ

เหล่าพสกนิกรร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวโรกาสเสด็จแทนพ...

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(4 ก.ย. 57)

ปิดการจราจร

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

(18 ก.ค. 57)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4...

(25 มิ.ย. 57)

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองคูคตปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับเปิดเทอมตั้งแต่บัดนี้-15 กันยายน 2557...

(24 พ.ค. 57)

วิธีรับมือหน้าฝนนี้.....ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองคูคต...

(24 ม.ค. 57)

เรื่อง ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินบริจาคเกี่ยวกับสุนัข...

(19 ธ.ค. 56)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองคูคต ประจำปี 2...

(19 ธ.ค. 56)

ประกาศเทศบาลเมืองคูคต เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประ...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1...

(17 ธ.ค. 56)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2...

(30 พ.ย. 56)

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปี พ.ศ.2557...

(21 พ.ย. 56)

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557...

(29 ต.ค. 56)

แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557...

(9 ต.ค. 56)

กำหนดการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558...

(2 ต.ค. 56)

ตอบข้อร้องเรียนกรณีตลาดนัดฟ้าคราม...

(9 ส.ค. 56)

เทศบาลเมืองคูคตขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ(เบอร์ตรง)...

(9 ก.ค. 56)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

 

 

อ่านทั้งหมด

(19 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักน้ำ และผิวจราจรรางวี ...

(19 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพักน้ำ แล...

(18 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาดสนุ่น หมู่ที่...

(18 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเอนกประสงค์บริเวณชุมชนเดชอนันต์รวมใจ หมู่ที่ 9 ต...

(17 ก.ย. 57)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...

(10 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสร...

(8 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์...

(3 ก.ย. 57)

ประกาศ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ...

(2 ก.ย. 57)

ยกเลิกประกาศการจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต โด...

(25 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งร...

(22 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี บริเว...

(20 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อ...

(18 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดเสนอราคางานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร (ร...

(15 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์และอาคารประกอบด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ...

(14 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าจัด...

(13 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต บริเวณชั้น 1 ...

(13 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง...

(13 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณซอยวัดลาด...

(8 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคูคต ศูนย์ที...

(8 ส.ค. 57)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบเขตพื้นที่อาคารส...

 

 

อ่านทั้งหมด